Tag Archives: ضخامت استاندارد سینی کابل

بهترین سینی کابل کدام است؟

بهترین سینی کابل کدام است؟ از سینی های کابل برای ایجاد حفاظت مکانیکی در محیطی که مقادیر زیادی از کابل های کنترل برق در آن کار می کنند استفاده می شود. این کابلها علاوه بر ایجاد حفاظت مکانیکی ، برای تسهیل مسیریابی مناسب برای کابلهای برق یا کنترل نیز طراحی شده اند. این کابل ها […]

ارتفاع نصب سینی کابل

ارتفاع نصب سینی کابل : برای کابل کشی در ساختمان های اداری و تجاری و مجتمع های بزرگ، از سینی های کابل استفاده می شود. سینی کابل به نظم و دقت کابل کشی در واحد ها کمک می کند. در مجتمع ها و بناهای بزرگ با توجه به عدم کاربرد کانال های زمینی، از سینی […]