Tag Archives: مزایای استفاده از سینی کابل

آشنایی با سی چنل و کاربردهای آن

آشنایی با سی چنل و کاربردهای آن : برای مراقبت از کابلهای برق ، یکی از روشهای موثر مدیریت و نگهداری کابل ، استفاده همزمان از سی چنل یا سی ریل است که یک قسمت بسیار مهم و کاربردی برای نگهداری لوله ها و کابلهای فولادی است. از لوله های فاضلاب و آب با کمک […]

مزایای استفاده از سینی کابل

مزایای استفاده از سینی کابل : سیستم سینی کابل را می توان یک یا مجموعه‌ ای از چند واحد با بخش ها و اتصالات دانست که از این سیستم ساختاری سخت برای نگهداری و همچنین بستن ایمن کابل ها و مسیر های هدایت کننده ی کابل ها استفاده می کنند . به طور کلی می […]