Tag Archives: نصب سینی کابل

جایگزین سینی کابل چیست؟

جایگزین سینی کابل چیست ؟ همانطور که می دانید از سینی های کابل برای جمع کردن، هدایت و انتقال کابل های برق در ساختمان ها استفاده می شود. سینی های کابل به منظم شدن و ایجاد زیبایی ظاهری در اجرای برق کشی ساختمان کمک می کند. سینی کابل با همه ی مزیت هایی که درباره […]

نصب سینی کابل به چه صورت است؟

نصب سینی کابل به چه صورت است؟ سینی کابل از تجهیزات و لوازم مورد استفاده در ساختمان سازی است که برای یکپارچه سازی و ایجاد نظم در سسیم های کابل برق کشی در ساختمان های بزرگ با تعداد کابل های بالا مورد استفاده قرار می گیرد. برای نصب سینی کابل باید با مراحل نصب سینی […]